Nếu bạn cảm thấy nội dung của TextView hiển thị trên màn hình quá nhỏ, thì không sao! Đã có cách khắc phục nhược điểm này vô cùng đơn giản.

Trong đoạn code XML của TextView, bạn hãy thêm một dòng thuộc tính nhỏ cho nó là được.

android:textSize=”45sp”

Dòng này khai báo thuộc tính textSize, có nghĩa là kích cỡ chữ đấy. Và bạn chú ý, bên trong dấu ngoặc đôi là 45sp chứ không phải 45px. SP nghĩa là gì?
SP là viết tắt của Scale Independent Pixel. Thông số này sẽ giúp cho kích cỡ chữ sẽ hiển thị hoàn hảo dù là trên bất kỳ thiết bị nào dùng Android, bảo đảm không gây ra lỗi hiển thị tốt ở máy này, nhưng xấu ở máy kia.