Trong phần trước ta đã có dịp được học cách xuất ra màn hình dòng chữ Hello, World. Và thử nhớ lại, ta xuất nó ra bằng dòng code nào nhỉ?

System.out.println(“Hello, World”);

Bây giờ ta nghiên cứu về dòng lệnh này thật kĩ xem. Trong lập trình Java, nó phân lớp ra cho ta thành các phương thức và đối tượng. Lấy ví dụ ở dòng code này, thấy System.out chính là Object (đối tượng). Còn với println, ta sẽ gọi đó là Method (phương thức). Tại sao lại có sự phân định như vậy? Càng về các bài sau, ta sẽ có câu trả lời rõ hơn cho vấn đề này.

Với phương thức println này, ta có thể hiểu như thế nào? Nó chính là sự kết hợp của hai chữ print và line nhưng viết tắt chữ line thành ln đấy.  Và phước đức làm sao, chữ ln không viết hoa chữ L nhé!

Nếu bạn thử mở NetBeans lên và gõ vào dòng code này, thì khi vừa gõ xong chữ print là IDE đã gợi ý (nếu bạn có bật gợi ý) là ta sẽ dòng print nào. Có rất nhiều. Nhưng ta chỉ cần quan tâm print và println khác nhau thế nào thôi, còn tham số bên trong ngoặc của nó thì chưa phải lúc.

java-bai3_1.jpg

Sự khác biệt đầu tiên dễ thấy nhất là một đứa có ln phía sau print, còn một đứa thì không. Print mà có Line thì có nghĩa là sau khi xuất ra dòng thứ nhất, tự động, nó sẽ xuống hàng để xuất nội dung tiếp theo ra màn hình.

Còn với print, mọi thứ cần xuất của nó sẽ liên tục với các nội dung cần xuất tiếp theo mà không có sự xuống hàng hay khoảng cách nào cả.

Ví dụ cho dễ hiểu. Nếu tên của địa chỉ mail tôi dùng là votinhthuong9, và tôi muốn viết 2 dòng lệnh để in ra màn hình, thì tôi sẽ viết như sau:

System.out.print(“votinhthuong”);

System.out.println(9);

Và kết quả là như hình bên dưới đây.

java-bai3_2.jpg

Như bạn thấy, số 9 trong lệnh xuất thứ 2 sẽ dính liền với chuỗi đầu tiên mà không hề có khoảng cách, và nó cũng không hề nhảy xuống dòng mới mà nằm cùng hàng với chuỗi votinhthuong.

Ý tưởng tôi muốn nói là vậy, nhưng qua ví dụ này, ta thấy thêm được một cái hay nữa. Giả dụ tôi không viết dòng xuất số 9 như trên, mà tôi viết theo kiểu sau thì có được không?

System.out.println(“9”);

Kết quả như nhau nhé!

Bởi vì sao? print hay println đều có thể xuất chuỗi hay số, vậy thôi. Nhưng lưu ý là chuỗi thì phải có dấu ngoặc kép bọc nội dung cần xuất lại, còn số thì không.

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com