Video được tôi demo thực hiện cấu hình giao thức RIP trên phần mềm Packet Tracer của Cisco cung cấp. Do mới tìm hiểu và tự mày mò nghiên cứu nên chắc sẽ còn nhiều sai sót, mong nhận được sự góp ý.

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com