Gồm 3 bài thi chính, kèm theo đó là các sách được gợi ý đọc tham khảo. Bạn nhấp vào tên sách để tải về ebook đã được mình tổng hợp lại đầy đủ. Nếu có điều kiện hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả. 

Toàn bộ đều là tiếng Anh.

Exam Ref 70-646: Windows Server 2008, Server Administrator
+ MCITP Self-Paced Training Kit (Exam 70-646): Windows Server 2008 Server Administrator (2nd Edition)

Exam Ref 70-640: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring
+ MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-640): Configuring Windows Server 2008 Active Directory (2nd Edition)

Exam Ref 70-642: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring
+ MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-642): Configuring Windows Server 2008 Network Infrastructure (2nd Edition)

VÕ THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com