Với người lập trình PHP, cú pháp khai báo phạm vi code PHP thường sẽ nằm bên trong phạm vi của <?php ….#code….. ?> là đầy đủ nhất. Tuy nhiên, với những ai lười hay muốn khai báo ngắn hơn, có thể viết gọn lại thành <? …..#code…. ?>. Nhìn đơn giản, đẹp mắt hơn nhiều rồi.

Tuy nhiên, nếu server mà bạn thuê để đặt website chạy code PHP của mình không cấu hình để nhận biết định dạng ghi tắc kiểu đó, thì phần code của PHP sẽ không được thực thi. Để cấu hình, ta có thể thực hiện đơn giản vài bước ngắn gọn.

Trên server, bạn tìm file “php.ini” và tìm đến dòng “short_open_tag“. Ở đây, giá trị mặc định của nó là Off, bạn xoá đi và gõ lại thành On.

1.png

Sau khi xong bước trên, bạn phải khởi động lại dịch vụ của Apache thì mới bật được tính năng trên.

Để kiểm chứng xem mình đã cấu hình thuộc tính trên thành mở chưa, bạn tạo một tập tin php với tên bất kì và lưu lại với nội dung:

<?

echo “PHP Short Tag On”;

?>

Bạn thực thi đoạn code trên bằng trình duyệt bất kì. Nếu kết quả trả về trên màn hình là:

PHP Short Tag On

thì bạn đã cấu hình thành công PHP Short Tag.

Ngược lại, nếu nhận được kết quả trên màn hình trình duyệt web là:

<?

echo “PHP Short Tag On”;

?>

thì tức là tính năng PHP Short Tag vẫn chưa được cấu hình bật thành công.

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com