Tốn gần 2 tuần để tìm ra đáp án. Trước giờ đọc câu hint cứ ngồi suy nghĩ và tìm cách đảo vị trí, lật ngược đủ trò nhưng không ngờ nó lại upside down theo kiểu không thể ngờ ra đó.

I dropped my alphabet on its head, can you help me reassemble it? easyctf{r_wlmg_vevm_mvvw_zm_zhxrr_gzyov}

Hint cho câu này là: What happens if you turn the alphabet upside down?

Đây là kiểu mã hoá…cho con nít. Backward Alphabet Code được áp dụng trong trường hợp này. Cụ thể, nhìn hình bên dưới.

Flip Letter.jpg

Rảnh rảnh có thể ngồi làm bằng tay để thấy nó thú vị thế nào. Còn không thì xài tool cho nhanh. Solve ra được cái flag là:

easyctf{i_dont_even_need_an_ascii_table}

THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com