Tôi sử dụng khá nhiều máy ảo để học. Chợt vừa rồi, mở cái máy Ubuntu 16.10 lên và không tài nào đăng nhập vào được. Quên mật khẩu! Lượn trên Youtube thấy có người chỉ rất ngắn gọn và súc tích, thử làm theo và kết quả là vào được! Yay!

Nhưng câu hỏi đặt ra là sao cách thực hiện dễ quá vậy, liệu một kẻ tấn công áp dụng cách đó với máy victim thì sao?

Nếu change hoàn toàn mới như vậy, liệu có ảnh hưởng gì tới những data được tạo ra trong quá trình sử dụng hay không?

Trước mắt tầm nhìn của tôi chỉ mới nêu ra được 2 câu hỏi vậy thôi, còn để hỏi sâu sắc và kĩ hơn, chắc phải học nữa! hahaha…

Cách thực hiện rất đơn giản.

Đầu tiên, reset máy lại. Trong quá trình reset, nhớ nhấn giữ phím Shift. Lúc tôi làm là tôi đè phím Shift bên trái, không biết bên phải có được không, các bạn cứ thử xem sao.

Tiếp đó, nó ra cái màn hình GNU GRUB boot như vầy.

1

Chọn vào dòng *Advanced options for Ubuntu rồi nhấn Enter. Tiếp theo, ra cái màn hình mới.

2.PNG

Chọn tiếp dòng có (recovery mode) rồi enter tiếp.

3.PNG

Ở màn hình này, ta chọn dòng root | Drop to root shell prompt.

6.PNG

Sau khi nhấn chọn xong, nó hỏi có chắc chắn muốn maintenance không, nhấn Enter để confirm là sure với nó. Sau đó lần lượt gõ vào các command:

mount -n -o remount,rw /

Sau khi gõ xong dòng này, gõ tiếp 1 dòng nữa:

passwd (tên username)

Sau đó, nó ra dòng Enter new UNIX password với Retype new UNIX password thì gõ vào mật khẩu mới.

Thông báo passwd: password updated successfully tức là bạn thành công! Gõ vào lệnh cuối cùng là reboot cho máy khởi động lại.

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com