Java là ngôn ngữ lập trình được thiết kế nhằm tạo ra các ứng dụng an toàn, mạnh mẽ hoạt động được đa nền tảng hệ điều hành, bao gồm Linux, Mac OS X và Windows. Java còn được biết đến như là một ngôn ngữ linh hoạt, có khả năng mở rộng và dễ bảo trì.

Ta sẽ bắt đầu học Java với các thành phần cơ bản nhất của ngôn ngữ này bao gồm: các kiểu dữ liệu, phép toán số học và toán tử.

Bằng cách học thực hành song song với mỗi bài lý thuyết, ta sẽ đi hết khoá học này và tích luỹ được kiến thức căn bản nhất về Java.

Để mở đầu, ta bắt đầu với một đoạn code nhỏ. Bạn chưa cần phải tìm hiểu những dòng code này để làm gì, chỉ cần thay nội dung câu “Put your name here” thành một câu bất kỳ bạn nghĩ ra và bỏ toàn bộ vào IDE, rồi chạy thử sẽ thấy kết quả.

public class YourName {
public static void main(String[] args) {

           System.out.println(“Put your name here”);

     }
}