Chuyện không nhận driver khi sử dụng các bản Linux kèm USB Wireless là luôn luôn dễ bắt gặp.

Cụ thể thì tình trạng nó sẽ như vầy.

Screenshot from 2017-04-29 21-00-12.png

Không thấy cái wlan nào cả. Hay là cả với các thử sau:

Screenshot from 2017-04-29 21-00-33.png

Cũng đều không thấy được. Vậy thì đây là cách khắc phục.

Bước 1, mở trình duyệt và gõ đúng từ khoá như hình dưới.

Screenshot from 2017-04-29 21-01-12.png

Sau đó, truy cập link đầu tiên và tìm đúng vị trí như hình tiếp theo.

Screenshot from 2017-04-29 21-01-43.png

Nhấp vào nó để tải về. Nhớ vị trí lưu là được.

Screenshot from 2017-04-29 21-01-49.png

Sau khi tải xong, mở Terminal lên.

Screenshot from 2017-04-29 21-03-16.png

Di chuyển đến thư mục chứa file vừa tải, chạy lệnh:

tar -jxvf <tên_file>

Xong xuôi thì chạy tiếp vào trong thư mục vừa giải nén được và gõ vào:

make unload

Screenshot from 2017-04-29 21-03-24.png

Screenshot from 2017-04-29 21-03-41

Sau khi make unload xong thì gõ tiếp make load sẽ được cái hình ngay phía trên. Chú ý có mấy chữ màu xanh lá là được.

Screenshot from 2017-04-29 21-04-17.png

Thử lại kết quả sau cuối. Thành công!

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com