Bài tập Món ăn: thêm món ăn vào file text và show ra màn hình theo thứ tự loại món.

https://github.com/votinhthuong/Food_PHP

Trong bài này, tôi đã upload kèm theo thư mục hinh_anh và tap_tin chứa đầy đủ các dữ liệu cần thiết. Muốn code chạy được tốt, bạn nên đặt tất cả chung trong một folder và không sửa đổi gì nó. Hình ảnh tôi dùng cùng một kích thước là 200x200px để thuận tiện cho việc show lên trang web dễ dàng.

—————————————————————————————————————————————–

Bài tập Xem hình: có một folder root với các folder con trong nó. Ta show tên các thư mục con lên List Menu và có thêm một tuỳ chọn hiển thị kích thước đồng loạt là 50x50px, 100x100px, 150x150px và 200x200px.

Hình ảnh ban đầu đều đồng loạt ở kích thước chuẩn là 500x500px.

https://github.com/votinhthuong/Show_Image_Multisize_PHP

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com