Hướng dẫn cách cấu hình mail của Google (Gmail) dùng chương trình mail Outlook của Microsoft.

Phiên bản áp dụng: Microsoft Outlook 2010 trở lên.

Tuần tự các bước thực hiện như sau:

– Bước 1: Đăng nhập hộp thư Gmail trên trình duyệt máy tính.

– Bước 2: Quan sát ở góc trên bên phải của hộp thư, nhấp chuột vào biểu tượng tam giác ngược ở nút hình bánh răng, chọn Settings.

1

– Bước 3: Trong giao diện Settings như hình bên dưới, chọn vào nút tròn ở dòng Enable IMAP và chọn Save changes.

2.png

– Bước 4: Mở chương trình Microsoft Outlook lên. Vào menu File -> Add Account.

3

– Bước 5: Chọn vào dòng Manual setup or additional server types và nhấn Next.

4

Bước 6: Chọn dòng POP or IMAP và nhấn Next.

5.png

Bước 7: Thiết lập thông số cấu hình email như sau:

Your Name: tên hiển thị cho tất cả các thư từ sẽ được gửi đi từ bạn tới người khác.

Email Address: nhập vào địa chỉ hộp thư của bạn.

Account Type: chọn kiểu IMAP.

Incoming mail server: nhập vào imap.gmail.com

Outgoing mail server (SMTP): nhập vào smtp.gmail.com

User Name: nhập vào địa chỉ hộp thư của bạn.

Password: nhập vào mật khẩu tài khoản email đang cấu hình.

6.png

Bước 8: Vẫn ở màn hình Add Account, nhấp chọn nút More Settings… Trong cửa sổ mới, chọn thẻ Outgoing Server và chọn vào dòng My outgoing server (SMTP) requires authentication.

Tiếp tục, ta chọn vào dòng Use same settings as my incoming mail server.

7.png

Bước 9: Chuyển qua thẻ Advanced, ta cấu hình thông số như sau:

Incoming server (IMAP):  993

Use the following type of encrypted connection:     SSL

Outgoing server (SMTP):  465

Use the following type of encrypted connection:     SSL

* Lưu ý: nên chọn SSL ở dòng Use the following type of encrypted connection SSL thứ 2 trước sau đó mới nhập vào 465 ở Outgoing server (SMTP).

8.png

Xong hết tất cả, ta nhấn OK và nhấn Next ở màn hình Add Account.

Bước 10: Outlook sẽ tự động test các thông số bạn vừa thiết lập và gửi đi một email mẫu. Nếu cả hai dòng đều có dấu tick màu xanh lá như hình bên dưới, tức là bạn đã cấu hình thành công.

9.png

Nhấn Finish ở bước cuối cùng và ta sẽ được chuyển vào màn hình chính của Outlook.

Cuối cùng, ta có được giao diện chính của Outlook mail như sau:

10.png

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com