ID3_BAI2_0.PNG

ID3_BAI2_1ID3_BAI2_2ID3_BAI2_3ID3_BAI2_4ID3_BAI2_5

Vậy ta có tập luật:

IF Màu tóc= NâuTHEN Kết quả = Có;

IF Màu tóc= Râm THEN Kết quả = Không;

IF Màu tóc= Đen AND Dùng kem = Không THEN Kết quả = Có;

IF Màu tóc= Đen AND Dùng kem = Có THEN Kết quả = Không;

 

Từ tập luật ta có thể suy ra:

Người có màu tóc đen,chiều cao thấp,cân nặng là nhẹ, có dùng kem thì kết quả là không bị cháy nắng.