LPI là viết tắt của Linux Professional Institute.

Chia sẻ một số sách tìm được trên mạng, hỗ trợ quá trình học và tìm hiểu Linux.

Cuốn 1: Hungry Minds – Linux Professional Institute (LPI) Certification Bible [2001]

Cuốn 2: LPIC-1 Linux Professional Institute

Cuốn 3: LPIC-1

Cuốn 4: LPIManual_v_09

Tạm thời chỉ có nhiêu đây thôi, hoặc cũng có thể là có nhiêu đây thôi. Nhưng với dung lượng kiến thức của từng cuốn bảo đảm đọc không hết trong 6 tháng đâu.

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com