Trong GNS3 phiên bản 2.0.3 tôi đang sử dụng, có vẻ như không hỗ trợ cùng lúc nhiều VPC  (Virtual PC) trong một sơ đồ cấu hình. Nghĩa là, bạn có thể kéo bao nhiêu VPC vào sơ đồ đều được, nhưng tới bước thiết lập IP cho từng máy, thì nó không hỗ trợ tốt vụ này. Lỗi tôi gặp phải là Only 1 VPCs actived.

Only 1 VPCs actived

Cách khắc phục của tôi rất đơn giản. Ta sẽ dùng thêm một máy ảo chạy trong VMware hoặc VirtualBox đều được. Trong hướng dẫn này tôi dùng VMware vì tôi sử dụng nó nhiều.

Tạo một máy ảo chạy Windows cho thuận tiện (tôi dùng Windows 7) và khởi động nó lên. Sau đó, trong GNS3 vào Edit -> Preferences… và tìm tới menu VMware VMs. Tại đây, trong cửa sổ VMware VM templates ta lăn chuột xuống dưới và tìm tới nút New.

step2.PNG

Ở cửa sổ New VMware VM template chọn vào mục Run this VMware VM on my local computer.

step3.PNG

Chọn đúng phiên bản máy ảo mà mình sẽ sử dụng ở dòng VM list và nhấn Finish.

step4.PNG

Quay trở lại cửa sổ cũ, ta nhấn vào nút Edit.

step5.PNG

Tìm tới thẻ Network, đánh dấu chọn vào dòng Allow GNS3 to override non custom VMware adapter. Các thông số còn lại giữ nguyên. Nhấn OK để tiếp tục.

step6.PNG

Tiếp tục, vào thẻ VMware ở menu bên trái và chọn vào thẻ Advanced local settings.

step7.PNG

Ở đây, bạn sẽ có thể tạo ra 18 interfaces để sử dụng (chạy từ vmnet2 tới vmnet19). Tùy vào nhu cầu và yêu cầu bài lab bạn sẽ dùng mà bạn lựa chọn số card cần thiết cho mình. Sau khi thiết lập xong, bạn nhấp vào Configure để GNS3 cấu hình các thông số.

Nhấn OK để hoàn tất toàn bộ công việc.

Muốn kiểm tra xem bây giờ dùng nhiều VPCs trong sơ đồ được chưa, bạn chỉ việc thử tạo 1 sơ đồ mạng đơn giản như hình bên dưới.

simple.png

Trong đó, ta thiết lập IP cho PC1 riêng, rồi bật máy ảo lên và thiết lập IP riêng cho nó. Tiếp tục, cấu hình để các router thấy nhau thông suốt và dùng PC1 ping qua Windows7x64 và ngược lại để kiểm chứng.

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com