Với các phiên bản Visual Studio trước đây, Microsoft đều cho phép bạn tải về bộ cài đặt dạng file ISO từ chính trang web của họ. Nhưng kể từ phiên bản Visual Studio 2017, người dùng nếu muốn cài đặt trình IDE này, phải có kết nối Internet mới thực hiện được.

Nhưng bên cạnh đó, Microsoft cũng cung cấp cho người dùng một hướng dẫn, nhằm tải về bộ cài đặt Visual Studio 2017 dạng cài đặt offline. Việc này hướng tới những cá nhân có kết nối Internet yếu hoặc không có điều kiện truy cập.

Dù vậy, khuyến cáo chính thức từ phía Microsoft là bạn nên tải về Visual Studio 2017 ở dạng trực tuyến, vì như vậy sẽ mang đến những bản cập nhật mới nhất.

Step 1 – Download the Visual Studio bootstrapper

Microsoft cung cấp cho người dùng 3 phiên bản của Visual Studio 2017, bao gồm:

Tùy theo nhu cầu và mô hình công việc mà bạn sẽ lựa chọn cho mình phiên bản phù hợp để tải về. File cài đặt – từ phiên bản 2017 này – sẽ mang tên mới là dạng bootstrapper file. Đây có thể xem là một dạng cải tiến của các file cài đặt thông thường, mang nhiều tính năng hơn.

Step 2: Create a local install cache

Ở bước này, bắt buộc bạn phải có kết nối Internet để thực hiện. Để tạo ra dạng gói cài đặt offline, bạn mở Command Prompt và sử dụng các tùy chọn lệnh bên dưới đây.

Đầu tiên, di chuyển con trỏ về nơi chứa file bootstrapper. Ở đây, tôi minh họa trường hợp là tôi sử dụng phiên bản Visual Studio Community và đặt file bootstrapper này ở ổ đĩa C.

offline_visual_studio_2017.PNG

Tiếp tục, ta bắt đầu lựa chọn các tùy chọn lệnh sau đây, tùy theo nhu cầu sử dụng.

  • Với người dùng muốn phát triển trên nền .NET web và .NET desktop:

vs_community.exe –layout c:\vs2017layout –add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop –add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb –add Component.GitHub.VisualStudio –includeOptional –lang en-US

  • Với người dùng muốn phát triển .NET desktop và Office:

vs_community.exe –layout c:\vs2017layout –add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop –add Microsoft.VisualStudio.Workload.Office –includeOptional –lang en-US

  • Với người dùng phát triển C++:

vs_community.exe –layout c:\vs2017layout –add Microsoft.VisualStudio.Workload.NativeDesktop –includeRecommended –lang en-US

  • Đặc biệt, nếu muốn tải trọn bộ nguồn cài đặt Visual Studio 2017, ta chạy lệnh sau:

vs_community.exe –layout c:\vs2017layout –lang en-US

Nếu muốn sử dụng gói ngôn ngữ khác tiếng Anh, thì bạn có thể thay đổi en-US bằng một gói khác tương ứng. Để xem trọn bộ danh sách các ngôn ngữ mà Visual Studio 2017 hỗ trợ, bạn có thể tham khảo bảng dưới đây.

Language-locale

Language

cs-CZ

Czech

de-DE

German

en-US

English

es-ES

Spanish

fr-FR

French
it-IT

Italian

ja-JP

Japanese

ko-KR

Korean

pl-PL

Polish
pt-BR

Portuguese – Brazil

ru-RU

Russian

tr-TR

Turkish
zh-CN

Chinese – Simplified

zh-TW

Chinese – Traditional

Lưu ý quan trọng: Một bộ cài đặt đầy đủ của Visual Studio 2017 có thể lên tới 35GB. Điều này có nghĩa, bạn sẽ phải tốn một khoảng thời gian khá lâu cùng với một đường truyền tốc độ ổn định để thực hiện công việc tải về.

Step 3 – Install Visual Studio from the local cache

Để chắc chắn là bạn chỉ cài đặt từ những file đã download trước đó, thì bạn sử dụng lại cùng một tùy chọn lệnh trong Command Prompt giống với trước đó bạn dùng ở bước 2. Lấy ví dụ, nếu bạn dùng lệnh như bên dưới để tạo ra bộ cài đặt offline:

vs_community.exe –layout c:\vs2017layout –add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop –add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb –add Component.GitHub.VisualStudio –includeOptional –lang en-US

thì phải dùng lệnh tương ứng như sau để cài đặt:

c:\vs2017layout\vs_community.exe –add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop –add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb –add Component.GitHub.VisualStudio –includeOptional

Nhưng để đơn giản hơn, bạn chỉ việc vào thư mục chứa bộ cài đặt offline, tìm tới file có tên vs_setup.exe và nhấp vào để cài đặt.

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com