Hôm nay theo anh ở cty đi công trình, nhưng do chờ bên nhà mạng gì gì đó mà được rảnh một tí buổi sáng. Ngồi cafe ở quận 4 không đem laptop theo, nên tôi quyết định lấy cuốn vở đang học tiếng Nhật ra ngồi viết ôn bài.

Không có laptop, thôi thì dùng điện thoại để mở bài học ra rồi xem lại. Và vô tình sao, tôi phát hiện ra quy luật của bảng chữ cái Hiragana =)))

Cần phải đính chính trước, đây chỉ là kinh nghiệm của bản thân tôi, không nhất thiết bạn đọc rồi tin làm theo. Mỗi người có cách học khác nhau, sở trường khác nhau, “nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây thì cả đời (con cá đó) sẽ nghĩ rằng mình ngu ngốc“.

Trước tiên tôi miệt mài học từ từ. Bắt đầu bằng các nguyên âm: a, i, u, e, o. Trùng hợp thế nào, bên tiếng Anh cũng y chang hen. Hồi đó cô tôi dạy là “uể oải“. Cách nhớ nhanh nhất =)))

Cày bừa tập viết từng chữ cho thuộc mới thôi.

Sau đó cày tiếp tới hàng ka, ki, ku, ke, ko. Rồi tới sa, shi, su, se, so. Lại tới ta, chi, tsu, te, to. Tiếp na, ni, nu, ne, no. Lại ha, hi, fu, he, ho. Rồi ma, mi, mu, me, mo. Quan trọng ba chữ ya, yu, yo. Rồi tới hàng ra, ri, ru, re, ro. Ba chữ cuối cần nhớ wa, o n.

Xong phần quan trọng nhất. Cá nhân tôi thấy, để nhớ toàn bộ các hàng này, không cách nào khác hơn là viết, viết, nhẩm, viết, nhẩm cho thuộc. Kiếm tài liệu tiếng Nhật hay trang nào đó tiếng Nhật rồi đọc. Đọc được chữ nào hay chữ đó. Quan trọng là đọc được những chữ đã học. Lưu ý các chữ khác nguyên tắc trong các hàng kể trên (đã tô đỏ font chữ trong bài viết này).

Sau đó, những chữ còn lại bắt đầu xuất hiện quy tắc.

Hàng k thêm dấu “ thì biến thành hàng ga, gi, gu, ge, go.

Hàng s thêm dấu “ thì biến thành hàng za, ji, zu, ze, zo.

Hàng t thêm dấu “ thì biến thành hàng da, ji, zu, de, do.

Hàng h thêm dấu “ thì biến thành hàng ba, bi, bu, be, bo.

Hàng h thêm dấu o thì biến thành hàng pa, pi, pu, pe, po.

Tiếp tục, các biến thể sau chỉ có 3 chữ cái mỗi dòng.

Chữ ki kết hợp chữ ya sẽ ra chữ kya.

Chữ ki kết hợp chữ yu sẽ ra chữ kyu.

Chữ ki kết hợp chữ yo sẽ ra chữ kyo.

Dễ chưa =))) Tiếp tục:

Chữ shi kết hợp chữ ya sẽ ra chữ sha.

Chữ shi kết hợp chữ yu sẽ ra chữ shu.

Chữ shi kết hợp chữ yo sẽ ra chữ sho.

Haha…

Chữ chi kết hợp chữ ya sẽ ra chữ cha.

Chữ chi kết hợp chữ yu sẽ ra chữ chu.

Chữ chi kết hợp chữ yo sẽ ra chữ cho.

Tén ten…

Chữ ni kết hợp chữ ya sẽ ra chữ nya.

Chữ ni kết hợp chữ yu sẽ ra chữ nyu.

Chữ ni kết hợp chữ yo sẽ ra chữ nyo.

Vẫn còn…

Chữ hi kết hợp chữ ya sẽ ra chữ hya.

Chữ hi kết hợp chữ yu sẽ ra chữ hyu.

Chữ hi kết hợp chữ yo sẽ ra chữ hyo.

Vẫn còn tiếp…

Chữ mi kết hợp chữ ya sẽ ra chữ mya.

Chữ mi kết hợp chữ yu sẽ ra chữ myu.

Chữ mi kết hợp chữ yo sẽ ra chữ myo.

Gần xong…

Chữ ri kết hợp chữ ya sẽ ra chữ rya.

Chữ ri kết hợp chữ yu sẽ ra chữ ryu.

Chữ ri kết hợp chữ yo sẽ ra chữ ryo.

Gần cuối…

Chữ gi kết hợp chữ ya sẽ ra chữ gya.

Chữ gi kết hợp chữ yu sẽ ra chữ gyu.

Chữ gi kết hợp chữ yo sẽ ra chữ gyo.

Sắp xong…

Chữ ji kết hợp chữ ya sẽ ra chữ ja.

Chữ ji kết hợp chữ yu sẽ ra chữ ju.

Chữ ji kết hợp chữ yo sẽ ra chữ jo.

Hàng áp chót…

Chữ bi kết hợp chữ ya sẽ ra chữ bya.

Chữ bi kết hợp chữ yu sẽ ra chữ byu.

Chữ bi kết hợp chữ yo sẽ ra chữ byo.

Và cuối cùng!

Chữ pi kết hợp chữ ya sẽ ra chữ pya.

Chữ pi kết hợp chữ yu sẽ ra chữ pyu.

Chữ pi kết hợp chữ yo sẽ ra chữ pyo.

Vậy là xong. Để ý kĩ các chỗ tô đỏ để thấy có sự khác lạ. Tôi tự học nên cũng không biết mấy chỗ đọc trùng âm đó khi nói sẽ thế nào để xong bị lẫn lộn nữa hahahaha…

Bài này tôi không gõ chữ tiếng Nhật vào, để vậy cho đỡ rối.

Tất cả tài liệu tôi tham khảo chính thức từ ban biên tập tiếng Việt của đài NHK bên Nhật.

CHUẨN BỊ CÀY TIẾP BẢNG CHỮ Katakana !!!