Trước đây, khi nhắc tới C# là người ta liên tưởng tới ngôn ngữ lập trình độc tôn chỉ dành cho hệ sinh thái Windows. Vì sao? Vì đây là ngôn ngữ do Microsoft phát hành!

Sử dụng nó một cách đầy đủ, bao gồm các công cụ (toàn bộ đều tốn phí):

– Visual Studio (IDE).

– Microsoft SQL Server (Database).

Nặng máy, tốn dung lượng, chậm chạp và không hỗ trợ đa nền tảng.

Nhưng kể từ năm 2016, với việc mở cửa tư tưởng, Microsoft ❤ Linux thì đã có rất nhiều cải cách tiến bộ. Tiêu biểu trong đó là phát hành .NET Core, giúp người lập trình phát triển ứng dụng đa nền tảng với ngôn ngữ C#. Giờ đây câu chuyện build một lần, chạy nhiều lần không còn là điều quá sức tưởng tượng hay khó khăn gì.

Hiện tại, phiên bản .NET Core đã phát triển tới 2.0 (và sẽ còn tiếp tục).

net core relase date.PNG

Với bộ công cụ .NET Core này, ba nền tảng OS (Operating System) phổ biến là Windows, Linux và macOS đều có thể chạy được. Trong bài viết này, tôi tập trung vào cách sử dụng .NET Core trên Linux (cụ thể là Ubuntu 16.04 distro).

Đầu tiên, bạn phải có quyền root trên Ubuntu.

Đăng ký

Bước đầu tiên cần làm là đăng ký Microsoft signature key và thêm Microsoft Product feed cho bản Linux của mình. Những việc này hoàn toàn không tốn phí.

Đăng ký xác thực một cái Microsoft signature key:

Mở Terminal lên (Ctrl+Shift+T) và gõ vào lệnh:

curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg –dearmor > microsoft.gpg

sudo mv microsoft.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/microsoft.gpg

Nếu ở bước này, Ubuntu báo không tìm thấy chương trình curl, thì cài đặt thêm bằng lệnh sau:

sudo apt-get update

sudo apt-get install curl

Tiếp tục, đăng ký một cái Microsoft Product key:

Ubuntu 17.10

sudo sh -c ‘echo “deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/microsoft-ubuntu-artful-prod artful main” > /etc/apt/sources.list.d/dotnetdev.list’

Ubuntu 17.04

sudo sh -c ‘echo “deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/microsoft-ubuntu-zesty-prod zesty main” > /etc/apt/sources.list.d/dotnetdev.list’

Ubuntu 16.04/Linux Mint 18

sudo sh -c ‘echo “deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/microsoft-ubuntu-xenial-prod xenial main” > /etc/apt/sources.list.d/dotnetdev.list’

Ubuntu 14.04/Linux Mint 17

sudo sh -c ‘echo “deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/microsoft-ubuntu-trusty-prod trusty main” > /etc/apt/sources.list.d/dotnetdev.list’

Cài đặt .NET SDK

Để cài đặt .NET SDK, bạn lần lượt gõ vào 3 lệnh sau:

sudo apt-get install apt-transport-https

sudo apt-get update

sudo apt-get install dotnet-sdk-2.1.4

Ứng dụng đầu tiên

Trong cửa sổ của Terminal, gõ vào:

dotnet new console -o myApp

cd myApp

Cú pháp dotnet sẽ tạo ra một ứng dụng mới (new) ở dạng console cho bạn. Tham số -o sẽ tạo ra một thư mục có tên do bạn chỉ định (myApp), trong đó lưu trữ tất cả các file sẽ được tạo ra, kể cả các file cần thiết bổ trợ cũng được bỏ chung trong đây.

Lệnh cd myApp chỉ để di chuyển vào trong thư mục myApp mà thôi.

Thử liệt kê tất cả tập tin trong đây, ta thấy có 2 file và 1 folder con.

myApp

||

||

— myApp.csproj

— Program.cs

— obj

Thử mở file Program.cs lên, ta thấy chương trình mặc định đã có câu lệnh xuất ra chuỗi “Hello World!”. Rất tiện lợi!

Chạy ứng dụng

Cũng vẫn ở cửa sổ của Terminal, gõ vào:

dotnet run

Thành công!

Bonus: Lập trình C# thì phải dùng Visual Studio mới đúng phong cách, cũng giống như ăn hột vịt lộn phải có rau răm. Thiếu một trong hai là tuyệt đối không hoàn hảo.

May mắn thay, Microsoft cũng hỗ trợ cho ta thêm một bản Visual Studio miễn phí, có tên Visual Studio Code.

Để cài đặt nó trên Ubuntu, bạn làm các thao tác sau:

Truy cập trang web sau: https://code.visualstudio.com/Download

Tải về phiên bản Visual Studio Code phù hợp với bản Ubuntu đang sử dụng.

Mở Terminal và chuyển tới thư mục chứa tập tin vừa tải về:

sudo dpkg –i code_1.19.3-1516876437_amd64.deb

Phần màu đỏ là tên của gói cài đặt Visual Studio Code trong môi trường Debian. Tôi chạy lệnh trên để cài đặt từ nó.

Sau khi cài đặt xong, bạn gõ vào Terminal lệnh sau để mở chương trình lên:

Cách 1: code

Cách 2: code <đường_dẫn_tới_directory_chứa_project>

Cách 3: code <tên project sẽ tạo mới>

Screenshot from 2018-01-26 16-20-21.png

  • Nếu dùng cách 1 thì chương trình Visual Studio Code sẽ mở lên màn hình chào đón thông thường.
  • Nếu dùng cách 2 thì sẽ mở được project đã tạo sẵn trước đó.
  • Nếu dùng cách 3 thì sẽ tạo ra được project mới (không có code sẵn như khi dùng lệnh dotnet).

Lưu ý quan trọng, để sử dụng Visual Studio Code, bạn nên cài Git vào trước.

Một lưu ý nhỏ cuối cùng, Visual Studio Code là hàng miễn phí, nên tính năng rất hạn chế. Muốn code được C#, bạn phải cài thêm Extension cho nó. Thay vì loay hoay tìm cài các Extension theo hướng dẫn trên mạng, có một cách tốt hơn nhiều.

Bạn mở Visual Studio Code theo cách 2, lúc này nó sẽ nhận diện được ngôn ngữ của project và gợi ý cài đặt extension thích hợp. Lúc này chỉ việc xác nhận và chờ nó tự động tải về mà thôi.

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com