Sau khi nắm được bảng chữ cái Hiragana xong, chuyển tiếp qua học bảng chữ Katakana. Có công mài sắt có ngày nên kim. Hai năm rưỡi trước tôi từng có ý định học tiếng Nhật, nhưng rồi viết được vài chữ thì nản, cộng với việc học lu bu nên thành ra không sắp xếp được thời gian. Bây giờ thì rảnh nhiều rồi, việc gì không đầu tư cho bản thân.

Chậm mà chắc, 4 chữ đầu tiên:

ア – a

イ – i

ウ – u

エ – e

オ – o

Mỗi ngày một ít, kiến tha lâu cũng đầy tổ.