Mở đầu

Trước đây tôi cũng từng có một lần chia sẻ tài liệu về LPIC.

https://minhthuongeh.wordpress.com/2017/08/18/chia-se-tai-lieu-lpi/

Bắt đầu

LPIC-1 là gì? Đọc tài liệu tham khảo chính thức của nó tại đây:

http://www.lpi.org/our-certifications/lpic-1-overview

Để đạt được chứng chỉ này, cần phải làm 2 bài exam là 101 và 102. Nếu không cần thi mà cần kiến thức, thì có thể tham khảo các khóa học trực tuyến ở Pluralsight theo lộ trình sau đây.

Trước tiên xem qua các nội dung cụ thể của từng bài 101 và 102.

LPIC-1 Exam 101 Topics

  • System Architecture
  • Linux Installation and Package Management
  • GNU and Unix Commands
  • Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard

Đọc kĩ hơn về từng mục ở trên tại đây:

http://www.lpi.org/our-certifications/exam-101-objectives

LPIC-1 Exam 102 Topics

  • Shells, Scripting and Data Management
  • Interfaces and Desktops
  • Administrative Tasks
  • Essential System Services
  • Networking Fundamentals
  • Security

Đọc kĩ hơn về từng mục ở trên tại đây:

http://www.lpi.org/our-certifications/exam-102-objectives

Sau đây là các khóa học tương ứng từng exam. Tất cả các khóa học liệt kê ở đây đều của cùng một tác giả – Andrew Mallett – nên sẽ không gây ra sự phiền toái về việc thay đổi người dạy. Đây là một ưu thế lớn.

LPIC-1 Exam 101 Courses

Khóa học 1: Linux Installation and Initial Configuration

Link: https://app.pluralsight.com/library/courses/linux-installation-configuration

Khóa học 2: Linux Command Line Interface (CLI) Fundamentals

Link: https://app.pluralsight.com/library/courses/linux-cli-fundamentals

Khóa học 3: Exam Review for CompTIA Linux+ (LX0-103) and LPI LPIC-1 (101-400)

Link: https://app.pluralsight.com/library/courses/exam-review-linux-plus-lx0-103-lpic-1-101-400

Để hoàn thành trọn vẹn 3 khóa học cho bài 101 này, bạn mất tầm 21 tiếng đồng hồ trở lên. Đây là chưa kể thời gian tự luyện tập thêm.

LPIC-1 Exam 102 Courses

Khóa học 1: Linux System Administration Fundamentals

Link: https://app.pluralsight.com/library/courses/linux-system-administration-fundamentals

Khóa học 2: Linux Networking, Service Management, and Security Fundamentals

Link: https://app.pluralsight.com/library/courses/linux-networking-service-management-security-fundamentals

Khóa học 3: Exam Review for CompTIA Linux+ (LX0-104) and LPI LPIC-1 (102-400)

Link: https://app.pluralsight.com/library/courses/exam-review-linux-plus-lx0-104-lpic-1-102-400 

Tương tự như 101, các khóa học cho 102 cần tối thiểu 21 tiếng để học và nhiều giờ hơn để luyện tập.

Làm sao để học? Đọc hướng dẫn tại đây:

https://www.oktot.com/huong-dan-dang-ky-tai-khoan-pluralsight-mien-phi/

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com