Em cũng mạnh mẽ như cái tên của em vậy, Solidity. Ngồi đọc cả ngày vẫn không nắm bắt được cái gì cả. Smart contract, blockchain, PoW, PoS,… cứ xoay vòng vòng rồi lăn ra ngủ gục!