Vẫn có những ý kiến xung quanh việc click chuột và gõ terminal, xem cái nào nhanh hơn. Cá nhân tôi không tranh luận vào mấy cái vấn đề mà, một khi dây vào, thì biết chắc sẽ không có đáp án chính xác và đúng nhất. Cái này tùy mỗi người thôi.

Cá nhân tôi xài hai cái song song nên không phân biệt được, nhưng thấy cái nào cũng mỏi tay =))))))

Nhắc chuyện này là bởi vì hôm nay lần đầu, sau vài tháng không đụng đến, ngồi cài cái Ubuntu và triển khai thử 1 cái Smart Contract về Voting on Blockchain. Lần đầu tiên tôi đu theo công nghệ sớm như vậy. Ngày xưa Windows 7 ra đời hơn 5 năm rồi tôi mới bắt đầu xài, Visual Studio ra tới 2017 mà tôi vẫn còn 2015. Lần này thì hoàn cảnh không cho phép ngó lơ. Đu theo sớm để bắt kịp thời đại và cũng để cứu sống bản thân trước đã. Chí ít là vài tháng tới, còn sau đó tùy công sức và mồ hôi đổ vào bao nhiêu mà thu được quả ngọt như thế nào.

Một tuần để vọc để đọc về Solidity, đọc về Ethereum, Bitcoin, Blockchain một cách nghiêm túc nhất. Mờ mắt và nhức đầu với mấy cái khái niệm Proof-of-Work, Proof-of-State, Gas limit,… Nói thật là đọc rất nhiều nhưng không có note lại nên hỏi cũng không biết giải thích sao cho rõ.

Đọc loạt bài viết hướng dẫn viết một cái Smart Contract về chủ đề Bầu cử online trên nền tảng công nghệ Blockchain, cụ thể hơn là ứng dụng của Ethereum.

Nói chung lúc làm cái voting này không mệt bằng lúc ngồi prepare các thứ cho Linux để làm. Nó tùm lum lỗi! Lỗi mà lỗi toàn trên terminal, đọc đã con mắt luôn @@

Cũng hên là làm trên VMs nên cũng có Snapshot gỡ gạc, chứ không chắc ngồi fix mê.

Tới chiều làm ra được trên console, thì vẫn kẹt tại bước GUI. Sau khi ngồi nghe nhạc cả buổi mới chịu đọc trong index.js và thấy có chỗ comment kêu bảo sửa cái address của contractInstance.address lại. Và sau khi giác ngộ ra, dĩ nhiên, là thành công.

Mặc dù làm được nhưng chưa hiểu rõ lắm cách nó vận hành như thế nào.

untitled.png

Nhiệm vụ tiếp theo là ngồi đọc code và xem giải thích.