Đầu tiên là ý tưởng hình thành hồi tháng 2. Sau đó mày mò được 1 tuần thì bỏ cuộc. Tiếp là ăn Tết cổ truyền. Sau đó là chợt nhớ lại rồi mày mò làm.

Và sau 1 ngày thứ Bảy – 31-3-2018 – kiên trì ngồi thử đi thử lại, cuối cùng đã deploy một cách automate thành công! Yay!!!!

Sẽ sớm viết bài hướng dẫn cụ thể và chi tiết.

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com