Thử nghiệm nền tảng Twitch.tv mới, do Youtube siết chặt luật bản quyền đủ thứ nên dùng Twitch xem sao.

 

https://www.twitch.tv/videos/250113596

 

https://www.twitch.tv/videos/250107947