Trước đây tôi từng viết một số bài về thuật toán mã hóa RSA nổi tiếng.

https://minhthuongeh.wordpress.com/2017/04/05/rsa-algorithm/

https://minhthuongeh.wordpress.com/2018/01/07/cong-cu-ma-hoa-rsa-don-gian/

https://minhthuongeh.wordpress.com/2018/01/09/sua-3-loi-lon-trong-chuong-trinh-rsa/

Bẵng đi một thời gian, tôi không đụng tới nó nữa. Hồi đầu năm nay, trong lúc rảnh rỗi tôi có ngồi mở IDE ra và viết một công cụ minh họa cho nó. Cũng không có gì cao siêu, tất cả chỉ là thuần ý tưởng gốc của RSA chứ không hẳn là áp dụng vào bảo mật được gì.

Nhưng mấu chốt là nó tuân thủ đúng chất và nguyên lý ban đầu của RSA. Tôi cũng có tham khảo một số nơi trên mạng để sửa kha khá lỗi trong đó. Mặc dù vậy, hiện tại nó vẫn còn lỗi vặt. Sản phẩm này chỉ thích hợp cho sinh viên học tập tìm hiểu hơn.

Link công cụ: https://github.com/votinhthuong/RSA_tool_C_sharp

Tôi chia sẻ cả source code của nó trên Github cá nhân của tôi. Nếu chỉ thuần phục vụ học tập không gian lận thì khi lấy về sử dụng, nếu thấy hay bạn có thể contribute ngay trên Github để mọi người cùng xem. Không phục vụ cho nhu cầu gian lận và thương mại.

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com