Khái niệm

Ảo hóa là bước chuyển trung gian từ phần cứng vật lý sang phần cứng ảo.

Các kiểu ảo hóa

Ảo hóa lưu trữ (vStorage)

Ảo hóa hệ thống máy chủ

Ảo hóa hệ thống mạng (vNetwork)

Các ưu và nhược điểm

Ưu điểm

Tận dụng tối đa hiệu suất phần cứng.

Dễ dàng quản lý và nâng cấp.

Thử nghiệm chương trình dễ dàng.

Dễ cách ly các máy ảo khi gặp sự cố.

Giảm chi phí vận hành.

Sử dụng nhiều hệ điều hành khác nhau trên một máy chủ vật lý.

Di chuyển máy ảo, vật lý, tài nguyên dễ dàng.

Nhược điểm

Vấn đề lưu trữ dữ liệu.

Cấu hình phần cứng thấp => quá tải.

Bảo mật: chiếm được máy chủ vật lý => nguy cơ sập hệ thống cao.

Phân loại

Theo kiến trúc

Có hai loại chính là bare-metal và hosted.

  1. Bare-metal (Type-1 hypervisors): có nghĩa là virtualization layer (hypervisor) cài đặt trực tiếp lên phần cứng mà không cần cài đặt các hệ điều hành như Windows hay Linux.
  2. Hosted (Type-2 hypervisors) thì ngược lại, nó yêu cầu phải có một hệ điều hành chủ trên phần cứng để nó cài lên và hoạt động như là 1 ứng dụng trên đó.

Theo mục đích sử dụng

  1. Server Virtualization
  2. Desktop Virtualization
  3. Network Virtualization
  4. Storage Virtualization
  5. Application Virtualization