Một sản phẩm làm ra, chắc chắn sẽ có bảo hành, quan trọng là bảo hành bao lâu và chính sách bảo hành như thế nào. Với các sản phẩm phần mềm cũng không nằm ngoài thực tế này. Với người dùng các sản phẩm của Microsoft, việc nghe thông tin một sản phẩm X nào đó được chấm dứt hỗ trợ là vào năm YYYY nào đó là chuyện bình thường. Nhưng, kênh thông tin ta nghe chủ yếu là qua báo chí.

Vậy có cách nào chủ động ngay trong khâu này bằng cách tự mình tra cứu thông tin hay không? Câu trả lời là có.

Bạn muốn biết Windows hay một sản phẩm phần mềm nào khác của Microsoft sẽ chấm dứt hỗ trợ vào khi nào, chỉ cần truy cập địa chỉ sau và nhập vào tên sản phẩm để biết thông tin:

https://support.microsoft.com/en-us/lifecycle

Search lifecycle microsoft -1.PNG

Như bạn thấy trong hình, chỉ cần nhấp vào nut Search product lifecycle là được.

Search lifecycle microsoft -2.PNG

Tiếp theo, trong trang mới này, bạn nhập vào tên sản phẩm cần tra cứu và nhấn vào nút Search.

Thông tin chi tiết của sản phẩm bạn vừa search, sẽ nằm ở bên dưới trang web, chỉ việc lăn chuột xuống dưới là có thông tin cụ thể và chi tiết.

Search lifecycle microsoft -3.PNG

Mọi thông tin đều có đầy đủ từ chính nhà sản xuất.