Nghiệp bá nghìn năm trải trăm trận mới giành thắng lợi

tiếng thác gầm như tiếng hát mừng công

giương cung lớn bắn thần điêu bay lượn

cả đất trời như nằm gọn trong ta.

Ánh trăng mờ như dãy núi xa xa,

cao thủ cô đơn phòng không thấy bóng

tình cảm chân thành biết ngỏ cùng ai.

Sống chết bên nhau trên bước đường dài

gặp việc lớn ta sẵn sàng xông pha đón nhận.

Vó ngựa xông pha

Giương cung lớn bắn thần điêu bay lượn

cả đất trời như nằm gọn trong ta.