1. Giả định rằng bạn chọn số nguyên tố p=23 và q=41, giá trị e=7. Giải thích cơ chế của giải thuật RSA hoạt động như thế nào nếu một người khác muốn mã hóa thông điệp M=35.

2. Mã hóa thông điệp STOP sử dụng hệ thống mã hóa RSA với p=23, q=41, n=43 ×59=2537, kèm với e=13.

3. Giải mã thông điệp mã hóa thu được ở câu (2) sử dụng d=937.

4. Với cùng bộ khóa như trên, giả định bạn nhận được một thông điệp mã hóa là 0981 0461. Hãy cho biết thông điệp giải mã được của nó là gì?

5. Bạn chọn số p=97 và q=173, giá trị e=5. Bạn gửi cho bạn mình số N=16781 và e=5. Bạn kia sẽ dùng các dữ kiện bạn vừa gửi để mã hóa thông điệp (con số) và gửi lại kết quả mã hóa cho bạn là 5347. Hãy tìm thông điệp gốc ban đầu của người bạn kia.

6. Chứng minh rằng, nếu bạn biết n là tích nhân của hai số nguyên tố p và q. Đồng thời, bạn cũng biết được (p-1)(q-1) thì sẽ tìm ra được hai giá trị p và q.

==================================♥♥♥======================================

Đây là một số bài tập RSA tôi trích từ tài liệu của tác giả Dan Ciubotaru tại đây.

Hiện tại tôi chưa tìm được file đáp án chính thức của nó, nhưng nhìn tổng quan thì nó là bài tập cơ bản của giải thuật RSA mà thôi, nên nếu đọc qua kỹ tài liệu hướng dẫn giải thuật thì có thể giải được dễ dàng.

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com