Hôm bữa có bạn, sau khi xem xong video về Caesar Cipher của mình:

Và tìm được mình để hỏi về… Affine cipher. hahhahahhaha

Hôm nay mình sẽ chia sẻ video về Affine cipher mình thấy dễ hiểu nhất.

Encryption

Decryption

Không phụ đề, nhưng cực kỳ dễ nghe.

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com