Mọi thứ trong cuộc sống như out-of-control và không như dự định, nên tâm trạng cũng ảnh hưởng.

Nghe lại một bài nhạc hồi trước rất thích. Bây giờ vẫn thích. Chỉ là chia sẻ cho ai, cũng đều nhận được những cái mỉm cười lịch sự.

Thế mới thấy, muôn vạn nhân sinh nhưng tìm được người hiểu mình đâu phải chuyện giản đơn.