Khi cấu hình Active Directory, chắc hẳn bạn sẽ gặp tình huống không thể xóa được một OU nào đó. Khi ấy, cứ mỗi lần nhấn xóa thì sẽ nhận được một thông báo như sau:

cannot delete OU1

You do not have sufficient privileges to delete or this object is protected from accidental deletion.

Trong trường hợp này, cách xử lý vấn đề rất đơn giản. Ta không thể xóa đi đối tượng OU này vì hiện tại nó đang được bảo vệ khỏi các hành động xóa nhằm hạn chế việc thao tác nhầm lẫn từ phía người dùng.

Để khắc phục vấn đề này, ta tắt đi thông báo lỗi. Sau đó, nhấn chuột phải vào OU cần xóa và chọn Properties.

cannot delete OU2

Tiếp tục, trong cửa sổ mới mở ra, di chuyển vào thẻ Object.

cannot delete OU3.jpg

Trong thẻ này, ta bỏ chọn ở dòng Protect object from accidental deletion. Sau đó nhấn Apply và nhấn OK.

Như vậy, lúc này ta đã có thể xóa bỏ được OU đó rồi. Nếu vẫn chưa rõ các bước thao tác, ta có thể tham khảo thêm tại video bên dưới tuần tự các bước làm.

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com