Tiếp tục series học Azure, tôi sẽ giới thiệu tiếp về các khóa học của Microsoft cung cấp cho người mới bắt đầu học Azure.

fireshot capture 72 - principles of cloud computing - learn _ - https___docs.microsoft.com_en-us_1

Principles of cloud computing

Thời gian học: 58 phút, 9 bài học.

Tìm hiểu những nội dung mô hình chính của điện toán đám mây và cách nó giúp ích cho việc kinh doanh của bạn như thế nào.

Nội dung cụ thể:

  • Khám phá các dịch vụ điện toán đám mây phổ biến.
  • Khám phá lợi ích của điện toán đám mây.
  • Quyết định xem mô hình đám mây nào thích hợp để triển khai cho nhu cầu của bạn.

Điều kiện tiên quyết:

Không.

Mô-đun này gồm 9 bài học nhỏ trong nó:

¦ Tổng quan.

¦ Điện toán đám mây là gì?

¦ Lợi ích của điện toán đám mây.

¦ Quy mô về kinh tế.

¦ Chi phí vốn (CapEx) so với chi phí hoạt động (OpEx)

¦ Các mô hình triển khai đám mây.

¦ Các loại của dịch vụ đám mây.

¦ Kiểm tra kiến thức

¦ Tổng kết

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com