Introduction to Azure Storage

FireShot Capture 75 - Introduction to Azure storage - Learn _ - https___docs.microsoft.com_en-us_4.png

Thời gian học: 24 phút, 6 bài học.

Trong mô-đun này, ta sẽ khám phá lợi ích của việc lưu trữ dữ liệu trên Azure so với mô hình lưu trữ nội bộ.

Nội dung cụ thể:

  • Khảo sát các tùy chọn lưu trữ dữ liệu trong Azure Storage.
  • Khám phá cách mà Azure Storage có thể đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp bạn đưa ra.
  • So sánh Azure Storage với lưu trữ tại chỗ.

Điều kiện tiên quyết:

Không.

Mô-đun này gồm 6 bài học nhỏ trong nó:

¦ Tổng quan.

¦ Lợi ích của việc sử dụng Azure để lưu trữ dữ liệu.

¦ Cách Azure có thể đáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu của doanh nghiệp bạn đề ra.

¦ So sánh giữa việc lưu trữ dữ liệu trên Azure và lưu trữ tại chỗ truyền thống.

¦ Kiểm tra kiến thức.

¦ Tổng kết.

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com