Introduction to Azure networking

FireShot Capture 76 - Introduction to Azure networking - Lea_ - https___docs.microsoft.com_en-us_5.png

Thời gian học: 28 phút, 5 bài học.

Chạy ứng dụng hoặc dịch vụ của bạn trên đám mây đòi hỏi tốc độ phải nhanh và bảo mật được về hệ thống mạng. Học vài khái niệm cơ bản về Azure networking và cách Azure networking hỗ trợ trong việc cải thiện khả năng phục hồi và giảm độ trễ.

Nội dung cụ thể:

  • Tìm hiểu cách một hệ thống mạng ảo giúp bạn cách ly mạng và tính toán tài nguyên.
  • Tìm hiểu cách Azure Load Balancer giúp cải thiện khả năng phục hồi hoặc khả năng phục hồi khi dịch vụ của bạn ngừng hoạt động.
  • Tìm hiểu cách Traffic Manager có thể định tuyến lưu lượng truy cập đến các điểm cuối khác nhau, bao gồm điểm cuối có độ trễ thấp nhất cho người dùng.

Điều kiện tiên quyết:

Không.

Mô-đun này gồm 5 bài học nhỏ trong nó:

¦ Tổng quan.

¦ Triển khai web của bạn lên Azure.

¦ Cân đối hệ thống với Azure Load Balancer.

¦ Giảm độ trễ với Azure Traffic Manager.

¦ Tổng kết.

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com