Trong loạt bài viết về công nghệ Blockchain này, tôi sẽ lần lượt trình bày về các bước tạo ra một đồng tiền mã hóa. Các khái niệm về blockchain tôi sẽ trình bày

Lộ trình khóa học bao gồm các bước:

– Code phần lõi chính blockchain.

– Xây dựng API cho hệ thống blockchain vừa tạo.

– Tạo máy chủ động peer-to-peer cho nhiều người dùng.

– Triển khai hệ thống proof-of-work để cân bằng số lượng người dùng.

– Tạo hệ thống transaction cho đồng tiền mã hóa vừa tạo.

Khóa học sẽ minh họa trên nền ngôn ngữ NodeJS.