Trong nhiều trường hợp, khi muốn bật tính năng .NET Framework 3.5 trên Windows Server, ta dễ bị tình trạng là không thành công kèm thông báo lỗi:

The request to add or remove features on the specified server failed. Installation of one or more roles, role services, or features failed. Error: 0x80010950

0x80010950 - 1.jpg

Để xử lý vấn đề này, cách đơn giản nhất là bạn nên bỏ đĩa cài đặt Windows vào (mount file iso vào ổ CD-ROM). Sau đó, trỏ tới đường dẫn sources\sxs, như trong trường hợp của tôi là ổ đĩa D:\sources\sxs\

Trong quá trình thực hiện cài lại, ta chọn vào Specify an alternate source path.

0x80010950 - 2.jpg

Cửa sổ mới hiện ta, nhập vào đường dẫn ở trên.

0x80010950 - 3.jpg

Xem video để rõ hơn các bước thực hiện:

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com