Veeam Backup & Replication v7 cho VMware là một giải pháp hiện đại để bảo vệ dữ liệu và khắc phục thảm họa cho các môi trường VMware vSphere ảo hóa ở mọi quy mô. Veeam Backup & Replication v7 cho VMware hỗ trợ VMware vSphere và VMware Architectural 3 (VI3), bao gồm phiên bản mới nhất VMware vSphere 5.5 và Microsoft Windows Server 2012 R2 làm máy chủ quản lý.

Phương pháp tiếp cận theo kiểu mô-đun và khả năng mở rộng của nó làm cho nó trở thành một lựa chọn hàng đầu, bất kể kích thước hay độ phức tạp của môi trường triển khai. Khi trung tâm dữ liệu của bạn phát triển, Veeam Backup & Replication hoàn toàn có thể đủ khả năng phát triển cùng với nó để cung cấp sự bảo vệ hoàn toàn cho môi trường của bạn.

Và một điều ta không được phép quên: những bản backup bạn có được không quan trọng, khả năng phục hồi thành công của nó mới là mấu chốt vấn đề!

Trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ đi qua các nội dung chính:

  1. Thành phần và kiến ​​trúc của Veeam Backup & Replication v7 cho VMware
  2. Các kiểu chiến lược sao lưu
  3. Cài đặt Veeam Backup & Replication v7

Bài 2 – CÁC KIỂU CHIẾN LƯỢC SAO LƯU DỮ LIỆU

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com