Bước 1: Enable SSH lên.

Bước 2: Dùng SSH client software connect vào (putty,…)

Bước 3: Đăng nhập để chứng thực, lưu ý tắt các bộ gõ khác tiếng Anh.

Bước 4: /etc/init.d/sfcbd-watchdog status

Bước 5: /etc/init.d/sfcbd-watchdog start

Bước 6: esxcli system wbem get

Bước 7: esxcli system wbem set –enable true

Bước 8: esxcli system wbem get

Bước 9: /etc/init.d/sfcbd-watchdog status

Bước 10: Refesh trình duyệt lại để kiểm tra.

Tham khảo link này: http://vcdx56.com/2017/06/esxi-6-5-service-sfcbd-watchdog-not-running/

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com